Deltars.lv

Lokalizācijas bonas

 
544.jpg 543.jpg lokaliz bonas3.jpg lokaliz bonas.jpg
 

Izvēlieties precīzi Jums vajadzīgo bonu veidu – iekšzemes ūdeņiem, piekrastēm,
ostām, jūrai.

 
Mums ir viss nepieciešamais, lai savāktu naftas produktu noplūdi jebkurā vietā, jebkurā situācijā. Mūsu
plašais produktu klāsts ietver naftas produktu skimerus, lokalizācijas bonas, uguns noturīgās bonas (fire
booms), sadedzināšanas iekārtas, pārvietojamās vakuuma sistēmas, bioloģisko produktu izsmidzināmās
sistēmas un to papildiekārtas.

BONU VEIDI:

 
• Uguns izturīgas bonas

• Ierobežojošās bonas

• Aizkaru tipa bonas

• SkorBona ar absorbcijas spēju:
    Skorbona ir pilnīgi jauns sasniegums bonu ražošanā, apvienojot absorbējošo un
    lokalizējošo bonu labākās īpašības. Bonas centrā ir peldoša putuplasta serdenis,
    kurš uztur bonu virs ūdens līmeņa arī tad, kad tā ir pilnīgi sasūkusies ar naftas
    produktiem. Putuplasta serdenim apkārt ir Ergon sorbents materiāla slānis (100 %
    polipropilēns). Apkārt šīm daļām ir tīkls. Bonai ir piestiprināta polivinilhlorīda apakšējā
    lokalizējošā josla, kuras apakšējā daļā ir ievilkta vairākkārtīgi izmantojama balasta
    ķēde, kura nodrošina stabilitāti. Viegls un drošs savienojuma mehānisms, kas ļauj
    bonas ātri savienot savā starpā.

• Bonas ar tīklu

• Teritorijas norobežojošās bonas

• Barjeru bonas, lai ierobežotu nevēlamu ūdens augu izplatīšanos.

• Piepūšamās bonas
 

Iesakām ielūkoties mūsu sadarbības partnera ASV lielākā naftas lokalizācijas produktu uzņēmuma ELASTEC mājas lapā!

 
 
 

UPJU BONU, NAFTAS PRODUKTU NOPLŪDES IEROBEŽOJOŠĀS BARJERAS

 

VISPĀRĪGAIS APRAKSTS


Naftas produktu noplūdes ierobežojošās barjeras pārsvarā tiek lietotas vietās, kur ļoti bieži nepieciešama
nejaušas naftas produktu noplūdes apturēšana. Piemēram, kuģu terminālos, eļļas rafinēšanas fabrikās,
petrolejas un ķīmisko vielu glabāšanas un pārvietošanas iekārtās, kuģu novietnēs, flotes bāzēs, kuģu būves
un remonta laukumos, kuģu un laivu degvielas uzpildes stacijās, rūpniecības vai pilsētas ūdens ņemšanas
vietās un ietekās.
 

PLĀNOŠANA


Plānojot bonu izvietošanu un veicot pilnīgu vietas apskati, obligāti jāņem vērā:

• aizsargājamās zonas platība;
• apkārtējās vides ietekme;
• plūdmaiņa;
• valdošie vēji, viļņu darbība un straumes;
• normāli un ārkārtas laikapstākļi;
• barjeru uzglabāšanas vietas, kad tās netiek lietotas,
• darba zonas barjeru tīrīšanai un kopšanai.

Jāpievērš uzmanība dominējošiem vējiem, plūdmaiņai, straumēm, ūdens dziļumam, ūdenstilpnes pamatnes
tipam, laivu un kuģu satiksmei. Intensīvas kuģu satiksmes gadījumā barjeras jāaprīko ar bojām un gaismas
signāliem, lai pasargātu barjeras no sadursmēm.
Ja plānotajā barjeru izvietošanas apgabalā veidojas ārkārtas laikapstākļi, barjeras no ūdens jāizņem, līdz
laikapstākļi uzlabojas.
 

IERĪKOŠANA / UZSTĀDĪŠANA

 
Izsaiņojot  barjeras, jāpārbauda vai transportējot nav radušies kādi bojājumi. Rūpīga apiešanās ar naftas
produktu noplūdes ierobežošanas barjerām garantē garāku barjeru lietošanas laiku un barjeru uzstādīšanā
iesaistītā darbaspēka drošību. Bonu uzstādīšanā jābūt iesaistītiem vismaz 3 cilvēkiem – diviem laivā un
vienam krastā, lai uzraudzītu barjeru izvilkšanu un novērstu aizķeršanos un samezglojumus. Tiek ieteikti
divvirzienu radiosakari starp laivu un krastu. Pirms uzstādīšanas visi savienojumi ir jāsavieno un barjerām
jābūt kārtīgi saritinātām vai saliktām tā, lai tās izritinot barjeras nesavītos un nesagrieztos. Barjeru drošai
piestiprināšanai lietot tauvošanas komplektu. Ja iespējams, barjerām jābūt brīvi piestiprinātām.
 
 

GALERIJA:

DELTARS ražoto bonu prezentācija Krāslavā

O1.jpg N1.jpg M1.jpg L1.jpg
 
K1.jpg J1.jpg I1.jpg H1.jpg
 
G1.jpg F1.jpg B1.jpg
 

Bonu izvietošana Rīgas Brīvostā

a1.jpg C1.jpg D1.jpg E1.jpg
 

DELTARS Bonu tests Baltijas jūrā