Deltars.lv

ABSORBENTI

absorbenti un avāriju seku kontrole

DELTARS absorbentu produkcija ir tikusi izmantota visos lielākajos vides piesārņojumu gadījumos Latvijā. DELTARS ir lielākais absorbentu izplatītājs Latvijā, kas vides aizsardzības jomā pārstāv vairākus no pasulē lielākajiem un zināmākajiem vides aizsardzības uzņēmumiem, kā SPC Brady un ELASTEC AMERICAN MARINE (atbildīgais par 2012. gada Meksikas līča naftas noplūdes savākšanu). Nebaidāmies apgalvot, ka esam pirmais uzņēmums, kas uzsāka absorbentu materiālu tirdzniecību Latvijā, iepazīstinot Latvijas ostas un uzņēmumus ar inovācijām vides aizsardzības jomā.

 

JAUNUMS! - ABSORBENTI.LV INTERNETA VEIKALS!

 

 

Kas ir absorbenti ?  - ARHĪVS

SAITES:

Absorbentu vispārējais raksturojums

 Mūsdienās naftas produkti ieņem ļoti svarīgu vietu rūpniecības transporta nozarē. Nafta un tās produkti ir viens no vissvarīgākajiem enerģijas avotiem, kā arī izejviela daudziem moderniem materiāliem. Kad nafta, eļļa vai ķīmiskās vielas tiek uzglabātas, transportētas vai pārstrādātas, vienmēr pastāv noplūdes vai izlīšanas draudi. Lai cīnītos ar noplūdi apkārtējai videi draudzīgā un ekonomiski izdevīgā veidā, SIA DELTARS piedāvā absorbcijas materiālus. Produkcija izgatavota no 100% polipropilēna, kas ir ūdeni neuzsūcošs, bet labi uzsūc eļļu, naftas un ķīmiskos produktus. Absorbenti uzsūc tik intensīvi, ka 25 reizes pārsniedz savu svaru un veiksmīgi atrisina visas noplūdes problēmas. Tā kā pieaug likumdošanas prasības apkārtējās vides aisardzībā, tad absorbentus aizvien plašāk lieto industriāli attīstītajās valstīs. Pateicoties intensīvai naftas un ķīmisko produktu absorbcijai, absorbenti sekmē labāku apkārtējās vides saglabāšanu. Viena no lielākajām sorbentu priekšrocībām ir tāda, ka pēc sadegšanas paliek pāri mazāk nekā 0,5% netoksiskās gāzes. Visdažādākie produkcijas veidi - ruļļi, loksnes, paklāji, lokalizējošie stieņi, granulas - var būt ātri un efektīvi lietojami rūpniecības un pakalpojumu nozarēs gan uz grīdas vai zemes, gan ūdenstilpnēs.

Likumi, rīkojumi un noteikumi, kuri nosaka absorbentu materiālu izmantošanu un nepieļautu vai novērstu iespējamos draudus videi un ūdeņiem:

  • Likums „ Par piesārņojumu „ no 01.07.2001.g., 37.un 38.pants., Rīga
  • Vides aizsardzības likums no 29.11.2006.g.,Rīga
  • LR Ministru kabineta noteikumi Nr 281 no 04.24..2007.g., Rīga
  • MR rīkojumi Nr 190 no 31.03.2004.g. „ Par nacionālo gatavības plānu naftas piesārņojuma gadījumos jūrā."

Apskaties:

VAS “Latvijas valsts meži” prasības vides piesārņojuma samazināšanai meža darbos.

Absorbentus izmanto:

Naftas pārstrādē un rūpniecībā; Ķīmiskajā rūpniecībā; Plastmasas rūpniecībā; Auto, lidmašīnu un kuģu būvē; Elektroniskajā rūpniecībā; Tipogrāfijās; Tekstilrūpniecībā; Metālrūpniecībā; Mašīnbūvē; Attīrīšanas uzņēmumos; Dzelzceļa uzņēmumos; Lidostās; Ostās; Elektrostacijās; Filtrēšanas iekārtās (augsne, ūdens, gaiss); Garāžās un darbnīcās; Ceļa negadījumu seku likvidēšanā; Ugunsdzēsības un glābšanas dienestos. u.c.

Lai varētu efektīvi nodrošināt preventīvos pasākumus dabas piesārņojuma novēršanai un avārijas seku
likvidēšanai, drošas un tīras darba vides nodrošināšanai, SIA DELTARS piedāvā plašu absorbentu materiālu
klāstu:apskatīt katalogu

Mēs piedāvājam iespēju pieteikties konsultācijām par absorbcijas materiāliem, lai palīdzētu izvēlēties tieši Jums nepieciešamo produkciju!

Absorbentu priekšrocības:

  • Samazina izdevumus un darba apjomu, savācot naftas produktus; ķīmiskās vielas,eļļas.
  • Maksimāli samazina produktu noplūdi avārijas gadījumā;
  • Atvieglo likvidācijas procesu un uzlabo darba kvalitāti;
  • Saudzē apkārtējo vidi.

Dalība Latvijas ekoloģijā:

Latvijas ugunsdzēsības un avāriju dienesti izmanto absorbcijas granulas Lingo Dry, lai savāktu uz Latvijas autoceļiem pēc ceļu negadījumiem izlijušos naftas un ķīmiskos produktus. Latvijas ostās, ezeros, piestātnēs, kuģu remontdarbnīcās tiek izmantotas naftas produktu uzsūcošās bonas. SIA DELTARS lokalizācijas un absorbcijas bonas tikušas veiksmīgi pielietotas šādos vides piesārņojuma incidentos: 2007. gada dīzeļdegvielas noplūdes Baltkrievijā, kas nonāk Daugavā, seku likvidācijā; 2012.gada Liepājas ostas naftas noplūdes seku likvidācijā ; 2007. gadā pie Ventspils krastiem uz sēkļa uzskrējušā Kipras kuģa “Golden Sky”  naftas noplūdes seku likvidācijā, 2009. gada Mārupes grāvju un Mārupītes piesārņojuma likvidācijā u.c.)  SIA Deltars absorbcijas materiālu komplekti arī tiek izmantoti, piemērojot VAS Latvijas valsts meži prasības par piesārņojuma samazināšanu meža darbos.

 

Mēs piedāvājam Lielāko Absorbentu materiālu izvēli Latvijā!

Skatīties - VIDEO: Latvijas Dzelzceļš izmēģina mūsu produktu.

 

Absorbentu izturības testi:

SPC Re-Form™ absorbentu uguns drošības tests:

Noskaties video kā SPC Re-Form™ absorbents iztur dedzināšanas testu - pierādot savu kvalitāti un profesionālu ugunsnoturību.

Par testu:

SPC Re-Form™ absorbentu paliktnis un divi konkurējošu uzņēmumu paliktņi tiek pakļauti liesmu iedarbībai 15 sekunžu garumā.

Noskaties SPC Re-Form™ absorbcijas Testu

Par absorbcijas Testu:

 

SPC Re-Form™ absorbents tika salīdzināts ar konkurentu polipropilēna absorbentiem un sorbentu, kas ir veidots no otrreiz pārstrādātas produkcijas. Trīs absorbenti tika sarullēti un iegremdēti traukā ar 100ml transmisijas eļļu 15 sekundes.

SPC Re-Form™ absorbents absorbēja visvairāk eļļas (75ml) un bija vienīgais absorbents, kurš noturēja eļļu sevī, nepilot atpakaļ traukā.

Noskaties SPC Re-Form™ Oil Only Absorbenta testa video:

Par absorbcijas Testu:

Noskaties video, lai pārliecinātos par SPC Re-Form™ Oil Only Absorbenta uzsūktspēju salīdzinājumā ar konkurentu produkciju. Absorbents spēj uzsūkt vairāk naftas produkta, izmantojot mazāk absorbcijas materiāla.

Eļļas tika ielietas divos ar ūdeni piepildītos konteineros. SPC Re-Form™ Oil Only Absorbenta paliktnis tika ielikts vienā konteinerī un konkurentu paliktnis -  otrā konteinerī. SPC Re-Form™ Oil Only Absorbents absorbēja visu eļļu, atstājot konteinerī tikai ūdeni. Konkurentu absorbents absorbēja eļļu, atstājot eļļainu kārtu uz ūdens virsmas.

Iegūsti vairāk informācijas par SPC Re-Form™ absorbentiem, sazinoties ar DELTARS.

Absorbentu galerija

Absorbents naftasnopludel10.png naftasnopl03.png